درباره ما

شركت خدمات پرستاري آوا گستر با نام قبلي فجر پرستاران از سال ٨٣ با گرفتن مقدمات مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي رسما شروع به خدمت رساني به بيماران در سطح استان و گاها در خارج از استان شروع كرده است لذا اين شركت افتخار اين را دارد كه از مديران با تجربه برخوردار است پرسنل اين شركت همچون مديران خود با عشق و علاقه در جهت خدمت رساني به بيماران با صداقت به طور شبانه روزي مشعول به انجام وظيفه ميباشند

خدمات ارائه شده این مرکز به شرح زیر می باشد :

خدمات پزشكي و بيمارستاني در منزل  خدمات ويژه پرستاري در منزل،  وصل سرم ،سوند فولي،سونده معده،درمان زخم بستر به روش نوين،  نوارقلب انواع تزريقات و پانسمان ، فيزيوتراپي و بازتواني در منزل ، مراقبت از بيمار و سالمند در بيمارستان و منزل ،  نمونه گيري ازمايشات و ارسال آن به ازمايشگاه ، ارسال تجهيزات و لوازم پزشكي به منزل ، ارسال دستگاه مهتابي مخصوص زردي نوزاد (فتوتراپي) ، مشاوره پزشكي ، چك زردي بدون خونگيري